Mobilisering mot malignt melanom

 /Mobilisering mot malignt melanom
Mobilisering mot malignt melanom 2018-11-27T11:46:48+00:00

Bonnier Healthcare Sweden (BHS) mobiliserar mot malignt melanom genom Vinnovas Visionsdriven Hälsa. I samarbete med bland annat WarOnCancer och forskare från KI utvecklar BHS sin roll som integratör, i ett projekt som har stöd från Vinnova i sitt vidare arbete.

Malignt melanom i huden orsakar 500 personers död varje år och är den cancersjukdom som ökar mest i Sverige. I de flesta fall går dock sjukdomen att förebygga. Tillsammans vill projektgruppen hitta nya sätt att stärka individens förmåga att motverka att sjukdomen uppstår, samt avvärja hinder i tillgången till snabb diagnos och behandling.

Genom nya samverkansformer, där vi bland annat arbetar med stigmatiseringen kring cancer hoppas vi kunna vända trenden och till 2025 halvera antalet melanom som är spridda vid diagnos, säger Isabelle Cehlin, läkare och projektledare på BHS.

Kontakt:
Isabelle Cehlin, projektledare. E-post: isabelle.cehlin@bonnierhealthcare.se. Tel: +46 704 55 72 67