Den nya marknadsföringsinfrastrukturen för den upplysta patienten:

Bonnier har under en tid satsat mycket på healthcare och lifescience, och har nu byggt upp en portfölj med intressanta och innovativa bolag. Vi har nu nått ett etappmål, nämligen att kunna erbjuda industrin något vi kallar Den nya marknadsföringsinfrastrukturen för den upplysta patienten. Vi vill därför presentera hur industrin kan använda våra tjänster för att nå sina marknadsmål.