Den nya marknadsinfrastrukturen för den upplysta patienten

Bonnier har under en tid satsat betydande resurser för att möta efterfrågan hos den nya upplysta patienten. Vi bjuder därför in till ett gemensamt frukostmöte om den nya heldigitaliserade patienten och vården, samt en presentation av det vi kallar ”den nya marknadsinfrastrukturen för den upplysta patienten”.