Under hösten lanseras den första digitala ST-kursen som produceras i ett samarbete mellan Medibas och Bonnier Academy.

”Förstudien, som genomförts i samarbete med biomedicinska entreprenörsprogrammet på KI, visar på stora möjligheter för e-learning under läkarnas specialiseringstjänstgöring och vi planerar att producera en handfull utbildningar det närmsta året”, säger Anders Jonasson, förlagschef Bonnier Academy.