AFFÄRSNYHETER Bonnierkoncernen har, liksom ett växande antal aktörer i vitt skilda branscher, under de senaste åren visat intresse av att etablera verksamheter inom hälsa och vård.

– Den digitalisering som för närvarande sker inom hälso- och sjukvården, skolan och det livslånga lärandet är tre av de största transformationerna som har skett i mänsklighetens historia. Vi är på god väg att positionera oss i denna samhällsförändring, säger vd Fredrik Andersson.

Han är sedan november förra året ansvarig för att bygga upp Bonnierkoncernens verksamhet inom hälsa och vård i Sverige och utomlands. Han har titeln global director healthcare & pharma och ansvarar för närvarande för verksamheter i nio länder.

Ett antal varumärken som är etablerade inom Bonniers business-to-businessverksamhet, sådana som nyetableras internt inom koncernen och andra som nu förvärvas i växande takt har samlats i organisationen Bonnier Healthcare.

Läs fortsättningen av artikeln på nyhetstjänsten Digital hälsa