Under hösten 2018 har Region Halland upphandlat kunskapsstöd för primärvården. Nu är upphandlingen avslutad och Medibas fortsätter som leverantör.

– Det är en fantastisk feedback på värdet av vårt kunskapsstöd. Nu fortsätter vi att utvecklas tillsammans med en av de vårdgivare som var först med att använda Medibas i Sverige, säger Isabelle Cehlin, specialistläkare och affärsområdeschef för Profession inom Bonnier Healthcare. 

Läs mer om Medibas – kunskapsstöd för hälso- och sjukvården