Region Blekinge har valt att ta in Medibas som kunskapsstöd genom landstingssamarbetet Eira. Det betyder att all vårdpersonal inom regionen nu kan använda Medibas. Via datorer anslutna till regionens nätverk kan legitimerad personal komma åt kunskapsstödet utan att behöva logga in. 

Läs mer om Medibas – kunskapsstöd för hälso- och sjukvården