Patienter vill ha mer inflytande och kontroll över sin egen hälsosituation, men hur långt bör utvecklingen gå? Och hur ska vårdgivarna hänga med i utvecklingen? Det är några av de frågorna som Bonnier Healthcare belyser under sin föreläsning på Vitalis, Nordens största eHälsomöte, den 22 maj 2019.

Ökad patientmakt är något som kommit för att stanna. Samtidigt står den offentliga sjukvården under hård press både ekonomiskt och organisatoriskt. Hur patientens och hälso- och sjukvårdens intressen ska harmonisera är en stor utmaning i dagens digitala informationssamhälle.

— Information är nu tillgängligt för alla och detta förändrar den traditionella maktstrukturen i vården, där läkaren tidigare hade ett enormt övertag. Utvecklingen är inte helt oproblematisk men den är ett faktum att förhålla sig till, säger Isabelle Cehlin, affärsområdeschef Bonnier Healthcare och en av föreläsarna.

Bonnier Healthcares föreläsning Patienten äger! tar avstamp i en enkätundersökning med över 2000 deltagare. Resultatet indikerar på att hälso- och sjukvården är dåligt rustade för att möta patienternas förväntningar framöver.

– Kom och se hur Bonnier Healthcare, med rötterna i ett mediebolag, ser på patientens möjlighet att sitta i förarsätet för sin egen hälsosituation, säger Isabelle Cehlin.

”Patienten äger!”
Datum: 22 maj
Tid: 08.30-9.00
Plats: Svenska Mässan i Göteborg
Föreläsare:

Isabelle Cehlin, affärsområdeschef profession
isabelle.cehlin@bonnierhealthcare.se

Besima Aho, redaktionschef
besima.aho@netdoktor.se