Efter flera år med nöjda läkare och övrig sjukvårdspersonal förlänger Region Sörmland återigen avtalet och satsar på det medicinska kunskapsstödet Medibas.

– Vi tycker att produkten är väldigt bra och den lämpar sig väldigt bra för primärvården. Eftersom läkarna anser att det fungerar väldigt bra så fortsätter vi och förlänger avtalet helt enkelt, säger Mats Henningsson, verksamhetschef vid primärvårdens utvecklingsenhet i Sörmland.

Efter fyra år som användare av Medibas går regionen nu vidare med ytterligare två år.

– Sörmland känner oss väl efter fyra år. Att de väljer att fortsätta samarbetet är naturligtvis ett mycket gott betyg. Det ger oss ett kvitto på att vi skapar verkligt värde för deras medarbetare, säger Isabelle Cehlin, affärsområdeschef inom Bonnier Healthcare.