Den 6 mars lanserade Netdoktor en utbildning för allmänheten om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. En månad senare har 7500 personer tagit del av utbildningen. Faktabladet om samma ämne har haft 37 500 unika besök sedan artikeln publicerades den 3 februari. 

Den generella besöksstatistiken på Netdoktor visar en tydlig förflyttning av fokus till områden som har coronarelaterat innehåll – det vill säga infektion, lungor/luftvägar, astma och att sluta röka. Dessa områden är mer välbesökta än vanligt medan det på övriga områden ses en nedgång i besöksstatistiken.

Till Netdoktors utbildning om coronavirus och covid-19

Till Netdoktors information: Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2)