– I nuläget är det viktigt att hjälpa i den mån vi kan genom att samla, sålla och bedöma information om covid-19 och att länka till källor för den som vill fördjupa sig i ett påstående, säger Medibas chefredaktör Anna Nager, specialist i allmänmedicin och medicine doktor.

Syftet med texterna i Medibas är att ge i första hand personal inom primärvård, men också annan sjukvårdspersonal, uppdaterad och samlad information.

– Det cirkulerar mycket frågor, påståenden och studier i olika medier. Vi försöker samla, sålla och sortera dessa, och alltid ha referenser så att man kan gå till källan. I det läge som är, vill vi naturligtvis dela med oss av vårt arbete och därför är Medibas texter om covid-19 öppna för alla att ta del av. Alla måste bidra, säger Anna Nager.

Sex olika artiklar
Under mars samarbetade tre medicinska redaktörer med ansvar för olika delar av covid-19-texterna. Texterna består av en översiktsartikel om covid-19 med tillhörande patientinformation, en länksamling, artikeln ”Covid-19: frågor och svar” samt två ytterligare informationstexter för patient/närstående om ”Palliativ vård av personer drabbade av covid-19” och ”Närstående med covid-19, information och råd till resten av hushållet”.

Länksamlingen riktar sig i första hand till sjukvårdspersonal inom primärvård och syftet med den är att snabbt nå de viktigaste källorna till information. ”Covid-19: frågor och svar” innehåller i nuläget 19 viktiga medicinska frågor (ej organisatoriska) – frågor som redaktionen snappar upp bland sjukvårdspersonal i sociala medier och försöker adressera med tillgänglig evidens, också här med källor.

En halvtidstjänst för uppdatering
Sedan i mitten av mars arbetar en redaktör, läkaren Athena Adeli, på halvtid enbart med att uppdatera covid-19- texterna. Athena Adeli har översikt över bland annat Folkhälsomyndighetens uppdateringar och stämmer av med större internationella källor, såsom exempelvis UpToDate.

Frågorna i ”Covid-19: frågor och svar”-texten bevakas och uppdateras efterhand som ny forskning med kunskap tillkommer. Det sker också ett tätt samarbete med den norska motsvarigheten till Medibas i Norge, NEL, avseende texterna.

På bilden: Anna Nager

Länkar till texterna:

För professionerna:

För patienter/närstående: