Som ansvarig för upphandlingar ställs du ofta inför frågan kring sjukhusportföljens lönsamhet. Monitend hjälper dig att snabbt och enkelt redovisa svaret.

Nya Monitend ger dig snabbt en överblicksbild över hela sjukhusmarknaden och du kan enkelt extrahera just ditt företags försäljningsvärde. All försäljning redovisas i de faktiska avtalspriserna istället för listpris.

– Vi har i utvecklingen av nya Monitend lyssnat på marknaden och våra kunders behov. Ett exempel på det är att vi tydliggjort vem som är kontraktsinnehavare och att vi visar de faktiska avtalspriserna för alla regionerna, säger Lova Karnell, Affärsområdeschef Pharma, Bonnier Healthcare Sweden.

Snabb lönsamhetsanalys

Priser, försäljning och avtalsstatus uppdateras kontinuerligt för att kunna ge ett fullgott underlag för att svara på frågan kring portföljens lönsamhet och utveckling.

Läs mer om Monitend här

För ytterligare information, kontakta Lisa Axelsson, Client Relations Associate, Bonnier Pharma Insights: +46 (0) 70 205 71 72 eller lisa.pm.axelsson@bonnierpharmainsights.se