– Våra kunder uppskattar hur enkelt det är att använda Monitend, säger Lisa Axelsson, Client Relations Associate, Bonnier Pharma Insights.

Monitend synkroniserar ett flertal datakällor för att göra insamlingen och presentationen av allt som rör upphandling av rekvisitionsläkemedel så enkelt och lättarbetat som möjligt.

– Utöver de kommersiella vinster som kan frigöras genom ett systematiskt användande av vårt verktyg ser vi även hur tidsbesparande det kan vara när det används på rätt sätt. Att lägga mindre energi på tidsödande datainsamlande och mer tid på analysen av datan har en tendens att återbetala sig många gånger om, säger Lisa Axelsson.

Överblick av läkemedelsanvändning i slutenvården

Monitend uppdateras löpande genom manuella och automatiserade dataflöden, för att säkerställa att kunderna har en aktuell och korrekt bild av marknaden för upphandlade läkemedel i slutenvården.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda en så väl uppdaterad och överskådlig lägesbild till våra kunder, säger Lisa Axelsson. Vår omsorgsfullt utformade onboardingprocess säkerställer även att just ditt bolag får ut maximalt av verktyget. Vi vet att i en pressad vardag är enkelhet guld. 

Läs mer om Monitend här

För ytterligare information, kontakta Lisa Axelsson, Client Relations Associate, Bonnier Pharma Insights: +46 (0) 70 205 71 72 eller lisa.pm.axelsson@bonnierpharmainsights.se