Bonnier Academy utökar utbudet av kurser för ST-läkare. Under hösten presenteras ytterligare tre kurser.

– Våra kurser innebär att regionerna inte behöver anordna egna kurstillfällen. Eftersom kurserna är digitala kan ST-läkarna dessutom genomföra dem när det passar dem. Kostnaden för varje utbildningsplats blir lägre jämfört med att anordna egna kurstillfällen eller skicka iväg sin personal, säger Anders Jonasson, affärsområdeschef Bonnier Academy.

Underlättar för studierektorer och handledare

Höstens tre nya kurser är Försäkringsmedicin, Läkemedel samt Etik, mångfald och jämlikhet. Första kursen ut är Försäkringsmedicin som släpps i början av oktober. Sedan tidigare erbjuder Bonnier Academy kursen Hälso- och sjukvårdsjuridik.

– Alla våra kurser lämpar sig väldigt väl för digital utbildning. De underlättar dessutom för de studierektorer och handledare som följer varje ST-läkares aktiviteter och framsteg eftersom deltagarna måste klara av de tester som ingår i kursen. Ett godkänt resultat på kursen blir därmed ett kvitto på att ST-läkaren behärskar det aktuella området, säger Anders Jonasson.

Positiv respons från ST-läkarna

Kurserna tas fram i samarbete med ledande ämnesexperter. Allt material bearbetas av manusskribenter och anpassas av pedagoger som är specialiserade på digitalt lärande.

– Våra kurser är granskade och certifierade av Lipus och motsvarar Socialstyrelsens kunskapskrav. De är även testade av erfarna läkare inom verksamheten, säger Anders Jonasson.

Sedan kursen i Hälso- och sjukvårdsjuridik lanserades vid årsskiftet har ett hundratal deltagare från olika regioner genomfört kursen och efterfrågan på fler kurser har varit hög.

– Vi har fått väldigt positiv respons av deltagarna. Innehållet har varit uppskattat och deltagarna har upplevt att det är smidigt och effektivt att genomföra kurserna digitalt, säger Anders Jonasson.

Läs mer om ST-läkarkurserna från Bonnier Academy

För ytterligare information kontakta Anders Jonasson, affärsområdeschef Bonnier Academy: +46 (0)70 144 34 20 eller anders.jonasson@bonnieracademy.se

Medibas kunskapssäkrar vården

Lättillgänglig information som ger vården kunskapsstöd. Med Medibas kan tid till diagnos förkortas och patientens compliance öka. Medibas är ett digitalt och evidensbaserat verktyg som ger hälso- och sjukvårdspersonal information om symtom, behandlingsrekommendationer och ... Läs mer >

Medibas kunskapssäkrar vården

Lättillgänglig information som ger vården kunskapsstöd. Med Medibas kan tid till diagnos förkortas och patientens compliance öka. Medibas är ett digitalt och evidensbaserat verktyg som ger hälso- och sjukvårdspersonal information om symtom, behandlingsrekommendationer och ... Läs mer >