Nu öppnar Medibas progresstestet för läkare som vill pröva sina medicinska kunskaper inom allmänmedicin. Testet är kostnadsfritt vid premiärtillfället och anmälan kan göras fram till 15 november. 

– Progresstestet är ett unikt sätt att testa sina teoretiska kunskaper. Det visar också om man är på rätt väg i sin specialisttjänstgöring. Sedan lär man sig mycket av att kunna jämföra sig med andra, säger Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin och medicinsk redaktör på Medibas.

ST-läkare inom allmänmedicin

Vid två tidigare tillfällen har Medibas genomfört piloter för progresstestet i samarbete med SFAM (Svensk förening för allmänmedicin). Feedbacken visade att det finns behov av en metod som progresstest hos professionen.

Nu öppnar Medibas progresstestet brett för ST-läkare inom allmänmedicin, men även den som är färdig specialist eller exempelvis utbildad i utlandet och vill testa sina kunskaper i en svensk kontext är välkommen att anmäla sig. Några veckor efter avslutat test skickas en detaljerad rapport ut, där svaren jämförs med kollegornas.

Kostnadsfritt i år

Progresstestet är digitalt och består av 90 frågor inom 15 allmänmedicinska områden. Höstens progresstest är kostnadsfritt och kommer vara öppet vecka 48–49 (23/11–6/12 2020). Anmälan kan göras till och med 15 november.

Anmäl dig här!