Mobilisering mot malignt melanom

 /Mobilisering mot malignt melanom
Mobilisering mot malignt melanom 2019-09-24T12:51:30+00:00

Bonnier Healthcares vill förändra skönhetsidealet av en solbränd hy och minska dödligheten av malignt melanom fram till år 2035. 

Solning och ultraviolett strålning är den största orsaken till malignt melanom. Trots att det går att förebygga sjukdomen dör omkring 500 personer varje år. Barn och ungas solvanor kan ha stor betydelse för risken att utveckla malignt melanom senare i livet.  

Likt debatten om extremt smala modeller och alkoholkonsumtion vill vi se ett skifte i debatten och förändra skönhetsidealet av en solbränd hy. Vi vill få ungdomar i åldrarna 13-20 år att vilja undvika solbrändhet. Istället vill vi att de ska sträva efter ett hälsosammare ideal som innebär att skydda sig från solens ultravioletta strålning. Under de senaste åren har vi sett flera goda hälsorelaterade exempel på hur beteenden, som tidigare ansetts vara lite udda, blivit mer eller mindre självklara hos allmänheten. Exempel på detta är bland annat vegetarisk kost och en försiktig alkoholkonsumtion. 

För att nå målgruppen vill vi använda oss av en annan kommunikation än fakatupplysning genom traditionella kanaler. Vi vill bland annat samarbeta med influencers som har stort inflytande i målgruppen och som är intresserade av att lyfta fram ett mer hälsosamt ideal på olika digitala plattformar. Vi vill även arbeta brett mot media och få till stånd diskussioner om vad ett solbränt ideal kan få för konsekvenser för människors liv.  

Bonnier Healthcare Sweden (BHS) mobiliserar mot malignt melanom genom Vinnovas Visionsdriven Hälsa. I samarbete med bland annat WarOnCancer och forskare från KI utvecklar BHS sin roll som integratör, i ett projekt som har stöd från Vinnova i sitt vidare arbete.

Kontakt: Isabelle Cehlin, operativ chef för Bonnier Healthcare, +46 704 55 72 67