Om oss

 /Om oss
Om oss 2020-02-07T12:15:39+00:00

Bonnier Healthcare Sweden – med patienten i centrum

Bonnier Healthcare är resultatet av en kraftsamling av Bonniers verksamheter inom healthcare och life science. I dagsläget arbetar vi under varumärkena Bonnier Academy, Bonnier Pharma Insights, Medibas och Netdoktor, och vårt erbjudande kan sammanfattas i kvalificerade informations- och kompetensutvecklingstjänster mot industrin, vården, patienter och anhöriga.

Vi har en unik position som den första verkliga integratören på det snabbt växande e-hälsoområdet, där vår legitimerade personal tillför extra värden genom digi-fysiska vårdkedjor, kunskapsstöd för hälso- och sjukvård och patientstöd.

Bonnier Healthcare har bred kompetens med ledande expertis inom affärsutveckling, analys, digitalisering, IT/AI/Big Data, marknad, media, pedagogik och vård. Den legitimerade personalen består av ett 15-tal läkare och sjuksköterskor som arbetar med såväl informationsförsörjning, kunskapsutveckling och digitala utbildningar som rent patientstöd. Genom att vårt ursprung är ett antal små, entreprenöriella företag, så kombinerar vi det stora företagets styrkor med det lilla företagets snabbhet och kreativitet.

Östersjöområdet och Norge är vår hemmamarknad, det kan du läsa mer om här.

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss som ansvarar för de olika verksamheterna.

Ett urval av Bonnier Healthcares olika produkter och tjänster:

DrugStats
Kurser för dig som arbetar i omsorgen
Medibas – kunskapsstöd för hälso- och sjukvård
Monitend
Netdoktor – Sveriges ledande hälsoportal
NetdoktorPro – Medicinskt verktyg för läkare
Nimnis
Patientstödsprogram och kliniska studier
Pharma Monitor Express