Örebro förser regionens primärvård med Medibas som kunskapsstöd

Nu blir Medibas tillgängligt för hela primärvården i Örebro. Med fördjupad kunskap såväl som översikter och patientinformation är Medibas ett komplett stöd i den kliniska vardagen, menar läkaren Björn Strandell, Hälsoval Region Örebro. Region ... Läs mer >