Nu får Region Värmland Medibas som kunskapsstöd

Samma höga ambitionsnivå, uppdaterat innehåll, samma struktur, bra bilder och användbart i patientmötet. Så beskriver Eric Le Brasseur, utvecklingsledare för öppenvården i Region Värmland, Medibas – som nu blir tillgängligt för samtliga regionanställda. “När ... Läs mer >