Bonnier Healthcare

Vi kunskapssäkrar vårdmötet

Bonnier Healthcare är ett informationsföretag inom vård och life science. Våra tjänster riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga samt företag i läkemedelsbranschen. Vi producerar högkvalitativa informations- och utbildningsprodukter för hälso- och sjukvårdspersonal som stöttar beslut och säkerställer löpande fortbildning.

Vi möter patienter för att kunskapsrusta dem i deras vårdresa och vi levererar affärsoptimerande och insiktsgenererande verktyg till läkemedelsbranschen.

Vi ser till att kunskapsnivån är så hög som möjligt hos alla som verkar i och kring den svenska vården. Vår drivkraft är vetskapen om att kunskap och information skapar förutsättningar för ett bättre vårdutfall och ökad samhällsnytta.