Hem2020-04-27T14:43:25+02:00

Bonnier Healthcare Sweden – med patienten i centrum

”Min vision med Bonnier Healthcare är att vi med bättre kunskap kan skapa bättre villkor för alla som berörs av vården.

Patienter och anhöriga får genom kunskap makt över sin och sina anhörigas tillstånd, och kan ställa krav. Vården kan arbeta mer träffsäkert, bli effektivare och få tid till att verkligen hjälpa patienten och omgivningen. Industrin kan utveckla snabbare och säkrare, och moderniseras och effektiviseras i sina processer. Och, slutligen, samhället kan utnyttja sina resurser i form av både pengar och medborgare på ett bättre sätt.

Vi har därför kraftsamlat Bonniers alla resurser inom området till Bonnier Healthcare, och det är med stolthet och tillförsikt jag presenterar vår verksamhet – som jag hoppas ska kunna hjälpa dig som på ett eller annat sätt berörs av vården.”

Fredrik Andersson, vd Bonnier Healthcare

Nyheter