GCP-kurser online

GCP-kurser online

GCP som grundkurs eller repetition

GCP som grundkurs eller repetition

Certifiera dig inom GCP (Good Clinical Practice) med våra heltäckande, inspirerande och prisvärda GCP-utbildningar som genomförs helt digitalt (online) och utifrån din egen studietakt. Kurserna uppfyller kraven för ICH GCP Investigator Site Personal Training som identifieras av TransCelerate BioPharma, INC.

Fördelar med online-kurserna i GCP

Fördelar med online-kurserna i GCP

 • Tidseffektiva kurser med mycket flexibelt upplägg med film, text, animationer, quiz och frågor. Du kan dela upp och genomföra kurserna i den takt du som själv önskar och hinner.
 • GCP-kursen är tillgänglig under hela 12 månader, så du kan gå tillbaka och repetera och använda utbildningen som en källa för information under hela denna tid.
 • All aktivitet sparas i systemet och är lätt att följa.

Du får ett intyg / certifikat på engelska som är godkänt i internationella sammanhang.

Välj den nivå som passar dig

Välj den nivå som passar dig

Bonnier Healthcare erbjuder två utbildningar inom GCP:

Kurserna är framtagna tillsammans med GCP-konsulten Anders Hellgren som har över 35 års erfarenhet av kliniska prövningar. Hör Anders berätta i videon nedan:

Utbildningarna i Good Clinical Practice ger kunskaper om GCP och de regelverk som gäller vid forskning på människor. Kurserna omfattar såväl de etiska aspekterna, genom den så kallade Helsingforsdeklarationen, som de regelverk och krav som gäller vid kliniska studier. Även ansökningsförfarande kopplade till kliniska studier samt tillvägagångssätt för publicering vid studieavslut ingår.

Grundutbildning i GCP

Grundutbildning i GCP

Kursens upplägg

Kursens upplägg

Grundkursen i GCP är uppdelad i 3 delkurser och 11 kapitel där teori varvas med 16 föreläsningar inom olika ämnesområden som rör GCP. Kursdeltagaren får ta del av verkliga exempel,  praktiska råd och exempelmallar för att på ett så bra sätt som möjligt genomföra sina kliniska studier.

Efter avslutad utbildning kan kursdeltagaren förvänta sig att behärska de övergripande områdena som är relevanta vid kliniska studier, och ett kursintyg (personligt certifikat) kan laddas ner direkt från utbildningsportalen.

Kurserna vänder sig till prövare, forskningssjuksköterskor och övriga professioner som arbetar med kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvården eller andra relevanta branscher.

Grundkursens innehåll

Grundkursens innehåll

Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori får kursdeltagaren svara på löpande kunskapstester. Grundkursen i GCP är helt anpassad för digitalt lärande och görs online, via Internet.

GCP-kursen är tillgänglig under 12 månader från start, så deltagaren kan gå tillbaka och repetera delar och använda utbildningen som en källa för information under hela denna tid. Eftersom utbildningen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

 • GCP Grund – Delkurs 1

  Kapitel 1: Introduktion till Good Clinical Practice och Helsingforsdeklarationen
  Kapitel 2: Etiska aspekter på klinisk forskning med fokus på Helsingforsdeklarationen
  Kapitel 3: WMA och Helsingforsdeklarationen

 • GCP Grund – Delkurs 2

  Kapitel 1: Introduktion och grunderna till GCP
  Kapitel 2: Register och rapportering
  Kapitel 3: Integritet och konfidentialitet- GDPR
  Kapitel 4: Oredlighet i forskning

 • GCP Grund – Delkurs 3

  Kapitel 1: Etikansökan
  Kapitel 2: Ansökan till Läkemedelsverket
  Kapitel 3: Ansökan Medicintekniska produkter
  Kapitel 4: Publicering Clinical Trial

Mer information om grundutbildning i Good Clinical Practice.

Mer information om grundutbildning i Good Clinical Practice.

 • GCP-utbildningen uppfyller kraven för ICH GCP Investigator Site Personal Training som identifieras av TransCelerate BioPharma, INC. Som är nödvändigt för att möjliggöra ömsesidigt erkännande av GCP-utbildning för prövare.
 • Inga förkunskaper krävs.
 • Utbildningen tillhandahålls på svenska.
 • Pris för grundkurs: 4 495 sek/licens. Vid köp av två eller fler licenser eller företagslicens, kontakta oss gärna för offert.

Repetitionsutbildning GCP

Repetitionsutbildning GCPP

Repetitionskursens innehåll

Repetitionskursens innehåll

 • GCP Repetition – Delkurs 1

  Kapitel 1: Introduktion till Good Clinical Practice och HelsingforsdeklarationenKapitel 2: Etiska aspekter på klinisk forskning med fokus på Helsingforsdeklarationen

 • GCP Repetition – Delkurs 2

  Kapitel 1: Om standarden GCP

Mer information om repetitionskursen i Good Clinical Practice

Mer information om repetitionskursen i Good Clinical Practice

 • GCP-utbildningen uppfyller kraven för ICH GCP Investigator Site Personal Training som identifieras av TransCelerate BioPharma, INC. Som är nödvändigt för att möjliggöra ömsesidigt erkännande av GCP-utbildning för prövare.
 • Inga förkunskaper krävs.
 • Utbildningen tillhandahålls på svenska.
 • Pris för repetitionskurs: 2 495 sek/licens. Vid köp av två eller fler licenser eller företagslicens, kontakta oss gärna för offert.

Vera Rönngard

Vill du veta mer om våra digitala GCP-utbildningar?

Vill du veta mer om våra digitala GCP-utbildningar?

Kontakta
Vera Rönngard
+46 701 61 58 49
vera.ronngard@bonnierhealthcare.se