Våra tjänster

Vår målsättning är att kunskapssäkra varje vårdmöte och våra tjänster riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga samt läkemedelsbolag. Genom diagnostiska test, utbildningstjänster och kunskapsstöd förser vi de medicinska professionerna med kontinuerlig fortbildning under hela deras yrkesverksamhet.

Med vårt digitala verktyg Medibas får hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till ett kontinuerligt uppdaterat kunskapsstöd med information om symtom, behandlingsrekommendationer och aktuella riktlinjer inom alla relevanta kliniska områden i svensk bassjukvård. Med våra olika former av kunskapstest kan läkare testa sina teoretiska kunskaper och följa utvecklingen av sin specialistkompetens.

Eventuella kunskapsluckor fyller vi genom digitala utbildningar som produceras tillsammans med våra specialister på e-learning, Bonnier Healthcare Utbildning. Exempelvis anordnar vi ett flertal digitala kurser för ST- och BT-läkare samt tillhandahåller digitala fortbildningar inom en rad diagnoser och tillstånd via NetdoktorPro.

Kontakta Fredrik Andersson om du vill veta mer om våra tjänster för hälso- och sjukvårdspersonal.

Fredrik Andersson
VD, Bonnier Healthcare Sweden

fredrik.andersson@bonniernews.se
+46 725 62 05 91

 

Hälsoportalen Netdoktor förser patienter och anhöriga med hälsoupplysning och medicinsk information. Vår redaktion består av läkare och journalister som tillsammans med vårt nätverk av fler än 200 svenska läkare, specialister och andra medicinska experter skriver artiklar och svarar på frågor. Genom Netdoktor Aktiv patient kan användare delta i interaktiva patientutbildningar som stärker patienters och anhörigas förståelse för ett sjukdomsförlopp och ger dem ökad kunskap om patienträttigheter och behandlingsmöjligheter.

Vi erbjuder även ett flertal annonsprodukter på Netdoktor och genomföra marknadsundersökningar och leverera värdefulla patientinsikter.

Kontakta Besima Aho om du vill veta mer om våra tjänster för patienter och anhöriga.

Besima Aho
Publisher, Netdoktor

besima.aho@netdoktor.se
+46 702 93 12 10

 

Till företag inom läkemedelsindustrin erbjuder vi GxP-utbildningar samt business intelligence-tjänsterna Nimnis, Monitend, Pharma Monitor Express och Drugstats – affärsoptimerande verktyg inriktade på marknadsanalys, upphandling, prissättning, prognostisering och förskrivningsdata.

Kontakta Lova Karnell om du vill veta mer om våra affärsoptimerande tjänster för
läkemedelsbolag.

Lova Karnell
Affärsområdeschef, Pharma

lova.karnell@bonnierpharmainsights.se
+46 736 28 96 49

 
 

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.

Nyheter om våra tjänster

Läs mer om våra tjänster

Medibas

Digitala utbildningar för ST- och BT-läkare

Fortbildningar

Diagnostiska test för den medicinska professionen

GxP-utbildningar för läkemedelsindustrin

Netdoktor

Monitend

Nimnis

Pharma Monitor Express

Drugstats