Vårt samhällsansvar

Vi vet att en välutbildad och uppdaterad läkare har en kortare väg till korrekt diagnos, rätt behandling och ett bättre patientutfall. Vi vet också att en upplyst patient kan påverka sin vårdresa i positiv riktning och att insikter från patienter är kritiska för att säkerställa att rätt behandling förskrivs till rätt patient.

Därför förser vi den medicinska professionen med informations- och utbildningsprodukter. Därför stöttar och upplyser vi patienter och därför vill vi lyssna och låta deras upplevelser bidra till ett bättre vårdutfall.

Vår drivkraft är viljan att kunskapssäkra varje vårdmöte för en optimal vårdresa för patienten och en kostnadseffektiv vård.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.