Kvalitetspolicy

Ledningssystem för kvalitetsarbete

Medicinska redaktionen inom Bonnier Healthcare Sweden, BHS, levererar kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och har som överordnade mål att förbättra sjukvårdens kvalitet samt att bidra till att patienter får en så likvärdig vård som möjligt oavsett var i landet man bor. Våra ledord är: ämnesmässig bredd, hög vetenskaplig kvalitet, aktualitet, användarfokus och obundenhet.

För att fortsätta leverera kunskapsstöd av högsta kvalitet behöver vi ständigt förbättra hur vi får tillgång till, värderar och förmedlar ny kunskap. Detta gör vi huvudsakligen genom:

  • Transparens kring våra sökkriterier och informationskällor samt riktlinjer för bearbetning och presentation av ny kunskap.
  • Tydlighet i hur konsensus rörande kunskapsläget ser ut i vetenskapssamhället och relaterat till klinisk praktik.
  • Lyhördhet i kommunikation med våra användare och sakkunniga.
  • Vid misstanke om fel utvärderas och åtgärdas detta omgående med fokus på att förhindra att liknande misstag sker framöver.

Läs om det systematiska kvalitetsarbetet, kvalitetssäkringens innehåll och om ansvarsfördelning här.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.