Våra varumärken

Vi erbjuder våra tjänster genom varumärkena Netdoktor, Bonnier Pharma Insights, Medibas, Bonnier Academy och NetdoktorPro.

Netdoktor är Sveriges ledande hälsoportal och förser varje vecka en kvarts miljon patienter och anhöriga med hälsoupplysning och medicinsk information kring patienträttigheter och behandlingsmöjligheter. Det redaktionella innehållet på Netdoktor produceras av vår medicinska redaktion i samarbete med över 200 svenska läkare, specialister och andra medicinska experter.

Läs mer om Netdoktor här.


NetdoktorPro är en medicinsk nyhets- och utbildningsportal som tillgängliggör den senaste medicinska kunskapen och vänder sig till läkare och läkarstuderande från och med termin fem. Det medicinska innehållet på NetdoktorPro granskas av specialistläkare inom 24 specialistområden. NetdoktorPro erbjuder digitala fortbildningar för läkare och övrig vårdpersonal som syftar till att öka kunskapen om bland annat symtom, diagnostisering och behandlingsalternativ vid en rad olika diagnoser och tillstånd.

Läs mer om NetdoktorPro här.

Medibas är ett digitalt och evidensbaserat kunskapsstöd som ger hälso- och sjukvårdspersonal information om symtom, behandlingsrekommendationer och aktuella riktlinjer inom alla relevanta kliniska områden inom svensk bassjukvård. Innehållet uppdateras kontinuerligt utifrån nya vetenskapliga rön och nationella riktlinjer av en redaktion med erfarna allmänläkare. Sjuttio procent av den svenska primärvården använder redan Medibas.

Läs mer om Medibas här.

Genom Bonnier Academy utvecklar och erbjuder Bonnier Healthcare kompetensutveckling och fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonal och läkemedelsföretag. Bonnier Academy kan bland annat erbjuda digitala utbildningar för ST-läkare samt GxP-utbildningar för läkemedelsföretag. Bonnier Academys utbildningar tas fram i samarbete med ledande ämnesexperter.

Läs mer om Bonnier Academy här.

Bonnier Pharma Insights erbjuder de affärsoptimerande verktygen Drugstats, Monitend, Nimnis och Pharma Monitor Express. Med hjälp av våra produkter kan läkemedelsbolag effektivisera marknadsinsatser, optimera prissättningen samt analysera upphandlingar och försäljningsstatistik.

Läs mer om Bonnier Pharma Insights här.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.

Om BHS

Våra tjänster

Vår internationella verksamhet

Våra ägare

Vårt samhällsengagemang

Karriär