Om BHS

Om BHS

Bonnier Healthcare – marknadens ledande hälsointegratör

Bonnier Healthcare är ett informationsföretag inom vård och life science. Vi grundades 2018 genom en sammanslagning av bolagen Medibas, Bonnier Pharma Insights, Svenska Patientpoolen och Netdoktor. Idag är vi marknadens ledande hälsointegratör, samlade i ett bolag men verksamma under flera varumärken.

Vi förmedlar kunskap och information genom upplysning, utbildning och insikter och våra tjänster riktar sig till patienter och anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal samt läkemedelsföretag. Vi som jobbar här är medicinska specialister, biomedicinska entreprenörer, systemutvecklare och journalister. Varje år lanserar vi ett flertal upplysningskampanjer inom en rad terapiområden som kunskapsrustar patienter och varje dag vänder sig hälso- och sjukvårdspersonal till vår medicinska databas för kunskapsstöd i sin yrkesutövning.

Vi är ett innovativt företag som ständigt söker nya lösningar och tar till vara på möjligheterna i det digitala landskapet. Ett exempel är våra digitala utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal, ett annat våra GxP-utbildningar för läkemedelsföretag. Vi levererar business intelligence-tjänster som optimerar verksamheter i läkemedelsbranschen när det kommer till allt från prognostisering till konkurrensanalys. Vi kan även leverera patientinsikter som inte framkommer i traditionella studier. Insikter som är mycket värdefulla för nya kliniska vidareutvecklingsområden och nödvändiga för att säkerställa att rätt behandling förskrivs till rätt patient.

Sverige är vår största marknad men vi finns även representerade i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Estland, Polen och Slovenien. Målsättningen är densamma som i Sverige – att kunskapssäkra vårdmötet genom upplysning, utbildning och insikter för att skapa förutsättningar för ett bättre vårdutfall och ökad samhällsnytta.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.

Våra varumärken

Våra ägare

Vårt samhällsengagemang

Vår internationella verksamhet