Bonnier Healthcare Sweden – med patienten i centrum

Bonnier Healthcare är resultatet av en kraftsamling av Bonniers verksamheter inom vård och life science. I dagsläget arbetar vi under varumärkena Bonnier Academy, Bonnier Pharma Insights, Medibas och Netdoktor, och vårt erbjudande kan sammanfattas i kvalificerade informations-, data och utbildningstjänster mot läkemedelsindustrin, vården, patienter och anhöriga.

Vi har en unik position som den första verkliga integratören på det snabbt växande e-hälsoområdet, där vår legitimerade personal tillför extra värden genom digitala/fysiska vårdkedjor, kunskapsstöd för hälso- och sjukvård och patientstöd.

Bonnier Healthcare har bred kompetens med ledande expertis inom digitalisering, datavisualisering & analys, marknad, media & PR, pedagogik och vård. Den legitimerade personalen består av läkare och sjuksköterskor som arbetar med såväl informationsförsörjning, kunskapsutveckling och digitala utbildningar som rent patientstöd. Genom att vårt ursprung är ett antal små, entreprenöriella företag, så kombinerar vi det stora företagets styrkor med det lilla företagets snabbhet och kreativitet.

Östersjöområdet och Norge är vår hemmamarknad, det kan du läsa mer om här.

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss som ansvarar för de olika verksamheterna.

Ett urval av Bonnier Healthcares olika produkter och tjänster:

  • För läkemedelsindustrin:
    Nimnis – affärsoptimering med hjälp av marknadsanalys och prissättning i samma vy
    Monitend – information om upphandlade rekvisitionsläkemedel på regional basis
    Pharma Monitor Express – visualisering och analys av försäljningsstatistik
    Drugstats – kombinerar patient- och förskrivningsdata med demografi