Bonnier Healthcare Sweden – marknadens ledande hälsointegratör

Bonnier Healthcare är ett informationsföretag inom vård och life science. Vi grundades 2018 genom en sammanslagning av bolagen Medibas, Bonnier Pharma Insights, Bonnier Academy, Svenska Patientpoolen och Netdoktor.

Idag är vi marknadens ledande hälsointegratör, samlade i ett bolag men verksamma under flera varumärken.

Vi förmedlar kunskap och information genom upplysning, utbildning och insikter och våra tjänster riktar sig till patienter och anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal samt läkemedelsföretag. Vi som jobbar här är medicinska specialister, biomedicinska entreprenörer, systemutvecklare och journalister.

Varje år lanserar vi ett flertal upplysningskampanjer inom en rad terapiområden som kunskapsrustar patienter och varje dag vänder sig hälso- och sjukvårdspersonal till vår medicinska databas för kunskapsstöd i sin yrkesutövning.

Vi är ett innovativt företag som ständigt söker nya lösningar och tar till vara på möjligheterna i det digitala landskapet. Ett exempel är våra digitala utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal, ett annat våra GxP-utbildningar för läkemedelsföretag.

Vi levererar business intelligence-tjänster som optimerar verksamheter i läkemedelsbranschen när det kommer till allt från prognostisering till konkurrensanalys.

Vi kan även leverera patientinsikter som inte framkommer i traditionella studier. Insikter som är mycket värdefulla för nya kliniska vidareutvecklingsområden och nödvändiga för att säkerställa att rätt behandling förskrivs till rätt patient.

Sverige är vår hemmamarknad men vi finns även representerade i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Estland, Polen och Slovenien. Läs mer här. Målsättningen är densamma som i Sverige – att kunskapssäkra vårdmötet genom upplysning, utbildning och insikter för att skapa förutsättningar för ett bättre vårdutfall och ökad samhällsnytta.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss som ansvarar för de olika verksamheterna.

Ett urval av Bonnier Healthcare Swedens olika produkter och tjänster:

 • För läkemedelsindustrin:
  Nimnis – affärsoptimering med hjälp av marknadsanalys och prissättning i samma vy
  Monitend – information om upphandlade rekvisitionsläkemedel på regional basis
  Pharma Monitor Express – visualisering och analys av försäljningsstatistik
  Drugstats – kombinerar patient- och förskrivningsdata med demografi
 • För patienter och anhöriga:
  Netdoktor – Sveriges ledande hälsoportal
  Netdoktor Aktiv patient – diagnospooler, rekrytering till kliniska studier, diskussionsforum, patientutbildningar