Medibas bevakar covid-19 åt vårdpersonal

Blir sjukvårdspersonal sjukare i covid-19? Kan man smitta när man är symtomfri? Bör ACE-hämmare och NSAID undvikas? Medibasredaktionen har i sociala medier snappat upp viktiga frågor från sjukvårdspersonal om covid-19, och adresserar dessa med tillgänglig evidens i en ny artikel: "Covid-19: frågor och svar".

Frågorna är medicinska (inte organisatoriska) och bevakas och uppdateras efterhand som ny kunskap tillkommer. Artikeln har i nuläget 18 frågor och svar och är öppen för alla att ta del av, det vill säga även om man inte har ett Medibas-abonnemang.

– Det cirkulerar mycket påståenden och studier om covid-19. Vi försöker samla, sålla och sortera dessa, och alltid ha referenser så att man kan gå till källan, säger Medibas chefredaktör Anna Nager, specialist i allmänmedicin och medicine doktor.

Till artikeln Covid-19: frågor och svar

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.