BHS medicinska redaktion – kunskapssäkrar vården

Medicinska redaktionen inom Bonnier Healthcare kunskapssäkrar svensk hälso- och sjukvård, genom att generera och leverera bästa tillgängliga kunskap för varje vårdmöte. Genom digitala utbildningar, kunskapsstöd, patientinformation med mera tillhandahåller vi den kunskap som behövs för att skapa bästa möjliga vård med den enskilde patienten.

Den medicinska redaktionen består av specialistläkare inom allmänmedicin, legitimerade läkare och medicinjournalister. Arbetet bedrivs enligt journalistiska principer och produktionen sker helt utan påverkan från finansiella relationer. Knutet till redaktionen finns även ledande ämnesexperter som kvalitetssäkrar innehållet.

Ledord för det redaktionella arbetet är evidensbaserat och uppdaterat. Redaktionen samlar, sållar och sätter kontinuerligt ny kunskap i sitt sammanhang. Genom denna process säkerställs bästa tillgängliga kunskap i vårdmötet.

Läs mer om medicinska redaktionens arbete i vår Kvalitetspolicy.

Medicinska redaktionen består av specialistläkare inom allmänmedicin, legitimerade läkare och medicinjournalister:

anna nager

Anna Nager
Chefredaktör
Docent och specialist i allmänmedicin

Mats Halldin
Medicinsk redaktör
ST i allmänmedicin
Medicine doktor

Remy Waardenburg
Medicinsk redaktör
Specialist i allmänmedicin

Gita Singh
Medicinsk redaktör
Specialist i allmänmedicin

Veronica Pahlberg
Medicinsk redaktör
Specialist i allmänmedicin

Caroline Holmqvist

Caroline Holmqvist
Redaktör
Medicinjournalist