Nu kan läkare pröva sina medicinska kunskaper i progresstest

Nu öppnar Medibas progresstestet för läkare som vill pröva sina medicinska kunskaper inom allmänmedicin. Testet är kostnadsfritt vid premiärtillfället och anmälan kan göras fram till 15 november. 

– Progresstestet är ett unikt sätt att testa sina teoretiska kunskaper. Det visar också om man är på rätt väg i sin specialisttjänstgöring. Sedan lär man sig mycket av att kunna jämföra sig med andra, säger Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin och medicinsk redaktör på Medibas.

ST-läkare inom allmänmedicin

Vid två tidigare tillfällen har Medibas genomfört piloter för progresstestet i samarbete med SFAM (Svensk förening för allmänmedicin). Feedbacken visade att det finns behov av en metod som progresstest hos professionen.

Nu öppnar Medibas progresstestet brett för ST-läkare inom allmänmedicin, men även den som är färdig specialist eller exempelvis utbildad i utlandet och vill testa sina kunskaper i en svensk kontext är välkommen att anmäla sig. Några veckor efter avslutat test skickas en detaljerad rapport ut, där svaren jämförs med kollegornas.

Kostnadsfritt i år

Progresstestet är digitalt och består av 90 frågor inom 15 allmänmedicinska områden. Höstens progresstest är kostnadsfritt och kommer vara öppet vecka 48–49 (23/11–6/12 2020). Anmälan kan göras till och med 15 november.

Anmäl dig här!

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.