Patienter vill ha tillförlitlig och personligt anpassad information

Det finns en stor potential i pålästa patienter. Om hälso- och sjukvården på riktigt skulle göra patienter delaktiga i sin egen vård skulle samhället spara både resurser och öka livskvaliteten hos patienterna, det konstaterade Isabelle Cehlin och Besima Aho under seminariet Patienten äger! på Vitalis.

Det digitala informationssamhället har utmanat maktbalansen i hälso- och sjukvården och patientens position har förändrats avsevärd. Idag har patienter en helt annan tillgänglighet till information och de är generellt sett mer välinformerade när de kommer till sina vårdmöten.

– Att patienter får mer kunskap om sig själva och sin diagnos är någonting positivt. Vi vill att man omfamnar det här och inte ser det som ett hot utan som en möjlighet. En välinformerad patient, som har tillgång till tillförlitlig information är bättre rustad att ta ett aktivt ansvar för sin egen vård och behandling,  säger Isabelle Cehlin, operativ chef på Bonnier Healthcare.

Mycket prat och lite verkstad kring “patientfokus”

Bonnier Healthcare har drygt 100 000 personer i sitt medlemsnätverk och i många av de enkätundersökningar som genomförts genom åren uppger patienter att det är mycket snack och lite verkstad när det kommer till patientfokus i praktiken.

– Det man kan se generellt i det här undersökningarna är att patienterna i regel upplever att de inte är  delaktiga i sin egen vård och behandling, säger Besima Aho, redaktionschef på Bonnier Healthcare.

– Patienter sitter med väldigt mycket kunskap och värdefulla insikter, men dessa tas inte alltid tillvara av sjukvården. Svensk hälso- och sjukvård måste bli bättre på att släppa in patienten och låta patienter som vill ta ansvar göra det. Det betyder inte att patienter som vill ha hjälp inte ska få det.

Under de dryga 20 år som Netdoktor funnits med visionen att förbättra folkhälsan och utjämna kunskapsklyftan mellan läkare och patient har också patientens behov analyserats med hjälp av enkätundersökningar.  

– Vi försöker tillgodose vad patienten och våra användare är i behov av. Om det så är att komma i kontakt med en expert i ett specifikt område, eller om de vill berätta om sin upplevelse i vården. Vi försöker lyfta patienternas perspektiv på olika sätt genom artiklar, filmade intervjuer, quiz, chatt med experter, och faktagranskad information om olika sjukdomar, symtom och tillstånd, säger Besima Aho.

Patienter vill ha tillförlitliga källor

I en nyligen genomförd undersökning av Netdoktor svarade 83 procent att de söker efter information på nätet när de oroar sig för sin egen eller andras hälsa. Majoriteten är dock inte nöjd med den informationen de hittar.

– De vet inte om man kan lita på källan, och de vet inte om informationen är relevant för just sig själva, säger Isabelle Cehlin och fortsätter:

– Vederhäftig information från bra källor går att lösa. Vi på Bonnier Healthcare ser oss själva som en tillförlitlig källa eftersom vi kvalitétssäkrar informationen på ett bra sätt.

Något annat som efterfrågas är personligt anpassad information. Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen kunde tänka sig att dela med sig av information och i gengäld få mer anpassad hjälp.

– Vår undersökning visar att patienten är redo att dela med sig av sin personliga hälsodata. Vi är individualister och förväntar oss att vi ska få skräddarsydd information, och då måste man tala om vem man är och dela med sig av sin information.

Besima Aho och Isabelle Cehlin föreläste under seminariet Patienten äger! på konferensen Vitalis i Göteborg 2019.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.