Svensk sjukvård får bottenbetyg i stor patientundersökning 

Sätt ditt betyg på svensk sjukvård [...]