Nyheter

 /Nyheter

Medibas bevakar covid-19 åt vårdpersonal

Blir sjukvårdspersonal sjukare i covid-19? Kan man smitta när man är symtomfri? Bör ACE-hämmare och NSAID undvikas? Medibasredaktionen har i sociala medier snappat upp viktiga frågor från sjukvårdspersonal om covid-19, och adresserar dessa med [...]

2020-04-01T13:01:21+00:00 1 april, 2020|

Ny fortbildning om immunterapi vid lungcancer

Nya typer av biverkningar av immunterapi kan framöver bli en utbredd sökorsak för  lungcancerpatienter på landets vårdcentraler. I NetdoktorPro:s nya fortbildningskurs om immunterapi vid lungcancer får läkare och sjukvårdspersonal lära sig mer om hur man identifierar [...]

2019-12-03T10:42:53+00:00 7 november, 2019|

Ny fortbildningskurs om pneumokockvaccin

Vem bör egentligen vaccineras mot pneumokocker? Läkare och sjukvårdspersonal har nu chans att bli ännu bättre på förebyggande sjukvård i NetdoktorPro:s nya fortbildningskurs om pneumokockvaccination.  Pneumokocker är bland de vanligaste orsakerna till bakteriella luftvägsinfektioner [...]

2020-03-02T20:24:33+00:00 4 november, 2019|

Försäkringskassan upphandlar kunskapsstödet Medibas

Nu kommer försäkringsmedicinska rådgivare hos Försäkringskassan få tillgång till kvalitetssäkrad och uppdaterad medicinsk information via kunskapsstödet Medibas. – Det kommer underlätta. Det går att hitta behövlig information lättare och fortare, säger Attila Molnár, [...]

2020-03-02T20:24:14+00:00 18 oktober, 2019|

Ny fortbildningskurs om förmaksflimmer

Nu kan läkare och vårdpersonal uppdatera sina kunskaper om förmaksflimmer samt hur man utreder och behandlar patienterna i primärvården. NetdoktorPro lanserar den nya fortbildningen tillsammans med Faris Al-Khalili, överläkare, Med Dr, samt specialist i kardiologi [...]

2020-03-02T20:23:53+00:00 10 oktober, 2019|