lisa-axelsson

Pharma Monitor Express – Nu i uppdaterad version

Färre steg fram till analys – nya funktioner i Pharma Monitor Express gör verktyget tillgängligt för fler inom organisationen.

– Vi ville korta ned tiden det tar att få fram informationen. Därför tog vi fram en ny vy för dem i organisationen som snabbt och enkelt vill få en överblick och inte vill gå på djupet, säger Lisa Axelsson, Portfolio Manager Pharma BI på Bonnier Healthcare.

Pharma Monitor Express (PMX) är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en effektivare marknadsanalys. I lättöverskådliga vyer kan försäljnings- och prisstatistik för egna och konkurrerande bolags produkter undersökas utifrån valda parametrar.

– Insikterna ger en tydligare bild av marknaden och hjälper våra kunder i sina beslutsprocesser i allt från det finansiella till det marknadsrelaterade, säger Lisa Axelsson.

Färre steg till analys

Med förändringarna i PMX blir verktyget användbart för fler inom organisationen.

– Vi har lyssnat på våra kunder. PMX har varit mycket uppskattat av dem som verkligen vill grotta ned sig och som vill vända och vrida på data och aggregera den på olika nivåer. Men det finns även de som vill ha färre steg fram till analys, säger Lisa Axelsson.

Den nya vyn har färre detaljer och anpassas exakt efter kundens behov. Informationen sammanställs och presenteras i lättöverskådliga grafer och tabeller.

– Det innebär att även den som inte dagligen jobbar med dataanalys snabbt och enkelt kan ta fram översiktlig och affärsrelevant information om just deras intresseområde. Likaså blir det enklare att presentera datan på ett överskådligt vis för kollegor, säger Lisa Axelsson.

Betydande mängd data

Gränssnittet i PMX är intuitivt och funktionerna tydligt angivna. Alla sökningar går att spara och kan senare modifieras. 

Det finns möjlighet att läsa in tredjepartsdata samt köpa in data från Bonnier Healthcare för att bredda analysunderlaget.

– Vi använder data i alla våra business intelligence-verktyg och sitter på en betydande mängd som kan komma till liv på ett nytt sätt i PMX. Vi har försäljnings- och prisstatistik för den svenska marknaden samt information om sjukhusupphandlade produkter. Vi har även stora mängder prishistorik för övriga nordiska länder samt har utvecklat en nordisk prisdatabas för produkter inom förmånssystemet, säger Lisa Axelsson.

Vill ni veta mer om Pharma Monitor Express? Kontakta Lisa Axelsson,
+46-702057172, lisa.pm.axelsson@bonnierhealthcare.se.

Fakta Pharma Monitor Express

Pharma Monitor Express hjälper våra kunder att göra strukturerade analyser av försäljningsstatistik för egna och konkurrerande bolags produkter. I lättöverskådliga vyer – graf eller tabell – kan enskilda produkter eller hela produktkategorier följas utifrån valda parametrar.


  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.