Digital GCP Utbildning – “Nu höjer vi såväl utbildningens pedagogik som kvalitet”

Utbildningen får en ny kursstruktur med tydligare koppling till Helsingforsdeklarationen, samt en ny utbildningsdel inom säkerhetsuppföljning av läkemedel (pharmacovigilance).

– Vi är alltid transparenta och lyssnar på marknadens efterfrågan! Med den nya uppdateringen höjer vi såväl utbildningens pedagogik som kvalitet, säger Vera Rönngard, Portfolio Manager, Bonnier Healthcare.

Den digitala GCP Utbildningen (Good Clinical Practice) ger en bra grund om det regelverk som styr de kliniska prövningarna, varför de finns och hur man följer dem. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvården och andra som kommer i kontakt med kliniska prövare.

- Utbildningen ger en bra grundkunskap om de regelverk och krav tillståndsmyndigheterna ställer på aktörer inom området, fortsätter Vera Rönngard, Portfolio Manager Bonnier Healthcare.

En uppdaterad pedagogiskt struktur samt en ny utbildningsdel inom säkerhetsuppföljningen av läkemedel (pharmacovigilance).

Den nya uppdatering innefattar en tydligare koppling till Helsingforsdeklarationen, som kursexpert Anders Hellgren menar är en väsentlig del av lärandet inom ramen för Good Clinical Practice. Den uppdaterade strukturen ger kursdeltagaren en tydligare pedagogisk överblick och koppling till deklarationen. 

Vidare har ytterligare en utbildningsdel adderats till innehållande säkerhetsuppföljningen av läkemedel (pharmacovigilance).  Detta exemplifieras utifrån vad kursexpert Hellgren anser vara starten på den moderna säkerhetsuppföljningen av läkemedel efter att Talidomidkatastrofen (eller i folkmun Neurosedynkatastrofen) hade avslöjats under 1960-talet.

Katastrofen orsakades att läkemedlet ansågs vara säkert för att behandla bl.a. sömnsvårigheter och illamående hos gravida kvinnor. Men visade sig att om läkemedlet intogs under dag 20 – 36 under graviditeten ledde det i vissa fall till svåra fosterskador där man har uppskattat att minst 10 000 barn föddes med dessa skador. I Sverige föddes 186 missbildade barn, av dessa dog 66 under de två första veckorna efter födelsen.

Utbildningen är framtagen tillsammans med kursexpert Anders Hellgren, GCP Consulting. Anders har dokumenterad kunnighet inom Good Clinical Practice med en lång yrkeserfarenhet från läkemedelsbranschen utifrån regulatoriska aspekter och tillämpning av statliga, internationella och lokala bestämmelser för kliniska prövningar.

Här kan du läsa mer om utbildningen och beställa den »

Vill ni veta mer om utbildningen inom Good Clinical Practice? Kontakta
Vera Rönngard,

+46 701 61 58 59
vera.ronngard@bonnierhealthcare.se


Anmälan till progresstest 2024

Progresstestet erbjuder en återkommande uppföljning av ST-läkarens utveckling gällande teoretisk kunskap. Genom testet kan du få hjälp med att följa utvecklingen inom din specialistkunskap och få besked om dina styrkor och [...]

  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmälan till progresstest 2024

Progresstestet erbjuder en återkommande uppföljning av ST-läkarens utveckling gällande teoretisk kunskap. Genom testet kan du få hjälp med att följa utvecklingen inom din specialistkunskap och få [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.