Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger under organisationen Nordic Federation of General Practice som är ett gemensamt organ för de olika allmänmedicinska professionsföreningarna i Norden, till exempel Svensk förening för allmänmedicin (Sfam) i Sverige.

Anna har ett par introduktionsmånader tillsammans med nuvarande chefredaktör Helena Liira under feb-mars och kommer att ta över chefredaktörsrollen helt från och med april.

“Jag ser fram emot att lära mig mer om processen om hur vetenskapliga originalartiklar väljs ut och granskas. Jag ser också fram emot att samarbeta med de nordiska allmänläkare som jobbar som redaktörer i SJPHC. Sedan hoppas jag kunna bidra till att SJPHC utvecklas positivt, att viktiga och relevanta artiklar publiceras som kan vara till nytta för primärvården, och att processen från inskick till publikation ska upplevas smidig av de forskare som bidrar med artiklar.”, säger Anna Nager. 

Anna fortsätter leda det svenska kunskapsstödet Medibas på 80% och driver SJPHC fyra årliga utgåvor på övriga 20%. Både arbetet i Medibas och på SJPHC handlar om presentation av vetenskap inom primärvård. “Genom arbetet på SJPHC får jag en bättre översikt av vad som är på gång inom primärvård i Norden, vilket är till nytta även för Medibas.”, säger Anna Nager


  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.