Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden.

Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en effektiv marknadsanalys. I lättöverskådliga vyer kan försäljnings- och prisstatistik genomlysas utifrån valda parametrar.

– I Pharma Monitor Express, eller PMX som vi förkortar det, kan våra kunder göra en strukturerad analys för egna och konkurrerande bolags produkter. Insikterna ger en tydligare bild av marknaden och ger våra kunder underlag till både finansiella beslut och marknadsrelaterade aktiviteter, vilket är mycket värdefullt, säger Lisa Axelsson, Portfolio Manager Pharma BI på Bonnier Healthcare.

Ökar insikterna

PMX visualiserar statistiken både som tabeller och diagram. Det finns möjlighet att anpassa tidsintervall och vy efter specifika behov och det är enkelt att särskilja exempelvis apoteksförsäljningen från sjukhusförsäljningen.

Verktyget är mycket flexibelt och hur djupt ner man vill komma i datan går att anpassa. 

– Det finns möjlighet att vända och vrida på data och aggregera den på olika nivåer. Ibland finns behovet att gå ner på brick-nivå medan det i andra fall räcker gott att titta på nationell nivå. Det finns även en förenklad vy för dem i organisationen som snabbt vill få information. Den vyn specialanpassas efter vilken information som är väsentlig för kunden, vilket sparar mycket tid, säger Lisa Axelsson.

Betydande mängd data

Gränssnittet i PMX är intuitivt och funktionerna tydligt angivna. Alla sökningar går att spara och kan senare modifieras. 

Det finns möjlighet att läsa in tredjepartsdata samt köpa in data från Bonnier Healthcare för att bredda analysunderlaget.

– Vi använder data i alla våra business intelligence-verktyg och sitter på en betydande mängd som kan komma till liv på ett nytt sätt i PMX. Vi har försäljnings- och prisstatistik för den svenska marknaden samt information om sjukhusupphandlade produkter. Vi har även stora mängder prishistorik för övriga nordiska länder samt har utvecklat en nordisk prisdatabas för produkter inom förmånssystemet, säger Lisa Axelsson.

Vill ni veta mer om Pharma Monitor Express? Kontakta Lisa Axelsson,
+46-702057172, lisa.pm.axelsson@bonnierhealthcare.se.

Fakta Pharma Monitor Express
Pharma Monitor Express hjälper våra kunder att göra strukturerade analyser av försäljningsstatistik för egna och konkurrerande bolags produkter. I lättöverskådliga vyer – graf eller tabell – kan enskilda produkter eller hela produktkategorier följas utifrån valda parametrar.


  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.