Så bidrar Netdoktor till upplysta och stärkta patienter

Genom en ny satsning får patienter inom olika diagnosområden skräddarsytt material en gång i månaden, i så kallade kunskapsbrev. Satsningen är en del av det som genomsyrar Netdoktors arbete – nämligen att minska kunskapsklyftorna mellan patient och läkare samt bidra till stärkta och upplysta patienter.

Kunskapsbreven skickas ut en gång i månaden, innehållande artiklar och faktatexter som går på djupet i ämnen som rör den specifika diagnosen. Nya forskningsrön, framtida behandlingar, patientberättelser samt patienträttigheter är några av de ämnen som tas upp i breven. 

– Kunskap stärker och ger förutsättningar för personer som lever med en diagnos att både kräva och öka delaktighet i sin egen vård och behandling. Det har alltid varit utgångspunkten i Netdoktors arbete. Det är därför oerhört glädjande att kunna se att det vi skapar faktiskt gör skillnad, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt som våra läsare lär sig mer om sin diagnos, lär vi oss också mer om den specifika patientgruppen. Det gör i sin tur att vi hela tiden utvecklas och blir bättre.

Kartlägger kunskapsluckor och behov hos patientgruppen

Netdoktor har med hjälp av enkätundersökningar kartlagt vilka kunskapsluckor och behov som finns bland olika patientgrupper. Utifrån dessa har vi sedan satt upp en plan över vilket material som bör vara med i kunskapsbreven. På så sätt får vi en bra bild av vad målgruppen av kunskapsbreven behöver och vill ha mer information om.

Prenumeranterna av kunskapsbreven får efter ett antal utskick också möjligheten att berätta vad de tycker om breven. De svarar bland annat på frågor om vilka delar av breven de tycker är mest användbara i sin vardag och i sin kontakt med sjukvården. De får också själva komma med tips på vad de vill lära sig mer om.

Fritextsvar från prenumeranter som lämnat feedback på vad kunskapsbreven ger.

– Det är oerhört glädjande att vi får vara med och göra skillnad för enskilda personer och deras närstående. På Netdoktor vill vi ha en nära relation till våra läsare och låta dem vara med i skapandeprocessen av vårt material, på så sätt blir det ännu mer relevant och betydelsefullt för dem, säger Elina Mattsson, chefredaktör på Netdoktor.

Vill du veta mer - kontakta Besima Aho för mer info,  , 070 293 12 10


  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.