Hot och våld, utbildning 

Hot och våld, utbildning 

Utbildning - Hot och våld

Den här kursen är framtagen av Bonnier Healthcare i samarbete med 2Secure som arbetar för att minska risk och bygga trygghet.

I vissa yrken och branscher ingår möten med exempelvis kunder där svåra samtal och diskussioner kan leda till negativa känslor hos kunden. I det fysiska mötet är du som arbetstagare i en utsatt situation. I den här kursen får du lära dig hur du minimerar risken för att hamna i farliga situationer kopplat till mötet, hur du genomför en riskanalys samt hur du förbereder dig och hanterar en hotfull situation.

Det finns serviceyrken där kontakt med kunder i utmanande situationer är vanliga. Bland annat hos fastighetsskötare, receptionister, hotellpersonal, socialarbetare och personal inom kollektivtrafiken. Det är viktigt att du som arbetstagare är förberedd och har de rätta verktygen för att hantera dessa situationer. Hur ser ditt företags säkerhetskultur ut? Hur mycket tolererar du och hur långt får det gå innan gränsen är nådd?

Kursledarna från 2Secure, som är experter på trygghet och säkerhet, ger dig i den här webbkursen verktyg för att analysera och hantera hotfulla situationer. Du får lära dig hur du ska agera innan, under och efter ett utmanande möte.

OM KURSEN

Innehåll
1. Hot och våld

2. Före

3. Under

4. Efter

Total kurstid
ca. 28 minuter

Målgrupp
Alla medarbetare, främst personer som arbetar i ett serviceyrke eller i en uppsökande verksamhet

Förkunskaper
Inga

Kursens innehåll

Kapitel 1 – Hot och våld

Syfte och definitioner/ Våldstrappan/ Nödvärnsrätt och envarsgripande.

Kapitel 2 – Före

Att undvika våld/Mental förberedelse/Akut stress/Riskanalys/Case/Riskinventering.

Kapitel 3 – Under

Rätt uppförande/Kommunikation/Taktiskt agerande/Att bli hotad eller utsatt för våld.

Kapitel 4 – Efter

Hur går man vidare efteråt/Dina rättigheter/Om din kollega drabbats/Videoquiz.

Extra kursmaterial

Checklista – om du blivit utsatt för hot
Checklista – om du blivit utsatt för våld
Styrdokument som bör finnas på arbetsplatsen
Övning.

Generella kursmål

  • Förståelse för tekniker för att hantera människor i utmanande möten.
  • Öka den riskanalytiska förmågan vid utmanande möten.
  • Ge en grundläggande kunskap om konflikthantering.
  • Öka kunskapen om trygghetskulturen på arbetsplatsen.
 
 
Vera Rönngard

Vill du veta mer om vår kurser i säkerhet?

Kontakta
Vera Rönngard
+46 701 61 58 59
vera.ronngard@bonnierhealthcare.se

Dina ämnesexperter är några av Sveriges främsta

Stefan Mellström
“Livet är full av risker, så varför inte tala om dem?”
2Secure
“Vi skapar en tryggare vardag för företag och privatpersoner, genom att utveckla och leverera skräddarsydda trygghets- och säkerhetslösningar.”