Vd: Kan nå fem miljoner människor bara i Sverige

AFFÄRSNYHETER Delar av Bonnier Healthcares affärsutveckling bedrivs fortfarande som en experimentverksamhet.

– Vi prövar oss fram, bland annat genom att försöka identifiera de patienter som är beredda att spendera mera pengar för vård som inte erbjuds via den rutinmässigt levererade vården, säger Fredrik Andersson, vd för Bonnier Healthcare.

Han poängterar att uppbyggnaden av patientpoolskonceptet är styrt av medgivande från dem som ska ingå i databaserna.

– Vi samlar inte in persondata i skymundan. Genom att satsa på öppenhet kan vi dra nytta av den ökade medvetenhet om vikten av skyddet av persondata som den europeiska dataskyddslagstiftningen GDPR har fört med sig, säger Fredrik Andersson.

Läs Fredrik Andersson svar också på nedanstående frågor, på nyhetstjänsten Digital Hälsa:

Vilket är det största hindret för Bonnier Healthcare i det pågående uppbyggnadsskedet?

Är ni på väg att utveckla en form av personligt hälsokonto, i linje med E-hälsomyndighetens Hälsa för mig-projekt, som för närvarande ligger på is på grund av en pågående rättsprocess?

Vad är affärsidén bakom det Bonnier Healthcares så kallade ”nya marknadsföringsinfrastruktur för den upplysta patienten”, som ska hjälpa industrin att nå sina marknadsmål?

Hur lång tid har ni på er att nå break-even och lönsamhet för Bonnier Health?

Till artikeln på nyhetstjänsten Digital Hälsa

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.