Capio Närsjukvård storsatsar på kunskapsstödet Medibas

All vårdpersonal inom Capio Närsjukvård får nu tillgång till det digitala kunskapsstödet Medibas. Under två år kommer personalen kunna använda lättillgänglig och uppdaterad medicinsk information i sin kliniska vardag.

Tidigare har endast enskilda vårdenheter inom Capio Närsjukvård haft tillgång till Medibas, men nu när företaget satsar fullt ut kan all legitimerad vårdpersonal använda tjänsten. Enligt Stefan Bremberg, chefläkare och medicinsk chef på Capio Närsjukvård, rimmar satsningen bra ihop med Capio Närsjukvårds vision att vara kvalitets- och kunskapsledande inom svensk primärvård.

Stefan Bremberg, chefläkare och medicinsk chef på Capio Närsjukvård.

– Vi tycker att Medibas är det bästa som finns på marknaden i dag. De som använt tjänsten aktivt är överlag väldigt nöjda, både med det medicinska innehållet, men också med patientinformationen som de kan ge till patienter, säger Stefan Bremberg som hoppas att fler nu får större användning av tjänsten.

Sedan 2015 har Capios personal inom närsjukvården använt Medibas digitala tjänst som nås lättillgängligt via intranätet.

– Att de nu väljer att vidga sitt avtal till att omfatta hela Capio Närsjukvård visar att de sätter stort värde på Medibas som kunskapsstöd i sin verksamhet. Det är en fantastisk feedback, säger Isabelle Cehlin.

Medibas är en medicinsk kunskapsdatabas som kontinuerligt uppdateras utifrån aktuell forskningsbaserad evidens och de senaste versionerna av nationella riktlinjer. Medibas drivs av läkare och medicinjournalister samt kvalitetssäkras av hundratals nationella ämnesexperter.

– Målet med Medibas är att föra ut och snabbt tillgängliggöra evidensbaserad kunskap och att bidra till att patienter i hela Sverige får en så likvärdig vård som möjligt, säger Isabelle Cehlin, affärsområdeschef för Medibas och specialistläkare i geriatrik.

Kontaktuppgifter
Affärsområdeschef Medibas
Isabelle Cehlin, specialistläkare geriatrik
Tel: 0704-557 267
E-post: isabelle.cehlin@medibas.se

Kundansvarig
Kafai Wong
Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

Om Medibas
Medibas är en kunskapsdatabas, med särskilt fokus på primärvård, och har som målsättning är att vara ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Detta når vi genom hög vetenskaplig kvalitet, aktualitet, användarfokus, och obundenhet.

Medibas är en del av Bonnier Healthcare Sweden - Vi kunskapssäkrar vården

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.