Bonnier Healthcare-projekt ska halvera antalet cancertumörer i huden

Bonnier Healthcare Sweden, BHS, mobiliserar mot malignt melanom. I samarbete med bland annat WarOnCancer och forskare från KI utvecklar BHS sin roll som integratör, i ett projekt som nu får stöd från Vinnovas Visionsdriven Hälsa i sitt vidare arbete.

Malignt melanom i huden orsakar 500 personers död varje år och är den cancersjukdom som ökar mest i Sverige. I de flesta fall går dock sjukdomen att förebygga. Tillsammans vill projektgruppen hitta nya sätt att stärka individens förmåga att motverka att sjukdomen uppstår, samt avvärja hinder i tillgången till snabb diagnos och behandling.

Genom nya samverkansformer, där vi bland annat arbetar med stigmatiseringen kring cancer hoppas vi kunna vända trenden och till 2025 halvera antalet melanom som är spridda vid diagnos, säger Isabelle Cehlin, läkare och projektledare på BHS.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.