Försäkringskassan upphandlar kunskapsstödet Medibas

Nu kommer försäkringsmedicinska rådgivare hos Försäkringskassan få tillgång till kvalitetssäkrad och uppdaterad medicinsk information via kunskapsstödet Medibas.
– Det kommer underlätta. Det går att hitta behövlig information lättare och fortare, säger Attila Molnár, försäkringsmedicinsk rådgivare hos Försäkringskassan.

Försäkringskassan har genom en upphandling köpt in kunskapsstödet Medibas till samtliga försäkringsmedicinska rådgivare inom myndigheten. Under en prövoperiod på några månader har personalen fått testa tjänsten och medarbetarnas respons har varit övervägande positiva, enligt Martin Olesen, medicinskt sakkunnig inom avdelningen för sjukförsäkring hos Försäkringskassan. 

– Det är en stor fördel att alla medarbetare använder samma kunskapskälla med kvalitetssäkrad information. Det är lättöverskådligt och enkelt att använda, en funktionell tjänst för att kunna greppa helheten om sjukdomstillståndet, säger Martin Olesen. 

Jämfört med reklamfinansierade kunskapsstöd tycker Attila Molnár att det finns en bättre överskådlighet och tydligare struktur i Medibas. 

– Det finns också sjukdomar i Medibas som jag inte hittar på någon annan sajt. Medibas är något bredare och lite mer omfattande om olika sjukdomstillstånd, säger han. 

Förutom bra struktur och brett innehåll uppskattar Attila Monlár tydliga hänvisningar till litteratur och vetenskapliga artiklar i texterna i Medibas. 

 – Vi har egentligen möjlighet att leta upp olika vetenskapliga artiklar genom vår bibliotekstjänst, men där är det lite mer komplicerat att leta. I Medibas finns många vetenskapliga artiklar med tydliga hänvisningar. 

Kontaktuppgifter
Kundansvarig
Kafai Wong
Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

Operativ chef Bonnier Healthcare
Isabelle Cehlin, specialistläkare geriatrik
Tel: 0704-557 267
E-post: isbelle.cehlin@bbm.bonnier.se

Om Medibas
Medibas är en medicinsk kunskapsdatabas som kontinuerligt uppdateras utifrån aktuell forskningsbaserad evidens och de senaste versionerna av nationella riktlinjer. Medibas drivs av läkare och medicinjournalister och kvalitetssäkras av hundratals nationella ämnesexperter.

Medibas är en del av Bonnier Healthcare Sweden – Vi kunskapssäkrar vården.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.