Första digitala ST-kursen lanseras av Medibas

Nu kan ST-läkare genomföra kursen Hälso- och sjukvårdsjuridik online. Medibas har i samarbete med Bonnier Academy producerat den första webbaserade kursen som kan inkluderas i ST-läkarutbildningen. Här kan deltagare var som helst och när som helst läsa på, repetera, och testa sina kunskaper.

Tidigare har kompetensutveckling för läkare under specialisttjänstgöring tagit en stor del av läkarens tid och resurser i anspråk. Nu erbjuder Medibas en webbaserad kurs som tar cirka två och en halv timme att genomföra. Kursen är skapad av Medibas och Bonnier Academy som båda är en del av Bonnier Healthcare.

– En webbaserad ST-kurs ger läkare en större flexibilitet eftersom man kan genomgå utbildningen när och var det passar en själv. Och sen blir det billigare att gå en webbaserad kurs jämfört med motsvarande traditionell, säger Isabelle Cehlin, operativ chef på Bonnier Healthcare.

Kursen är utformad av Lotta Wendel, jurist och lärare med inriktning hälso-och sjukvårdsjuridik vid Malmö och Lunds universitet. Kursen innehållet sex delar: Patientens rättsliga ställning, Vårdgivarens skyldigheter, Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter, Lex Maria, Patientens samtycke och självbestämmande och Offentlighet, sekretess och dokumentation. Ett avslutande test gör kursdeltagaren medveten om sin egen kunskapsnivå och det finns även möjlighet att börja om och repetera.

– Man får mycket information i koncentrerad form som man kan ta del av i sin egen takt. Frågorna bygger på verksamhetsnära exempel som ligger nära läkarens egen verksamhet, säger Lotta Wendel.

Medibas erbjuder obegränsat antal utbildningsplatser och framhåller att upplägget möjliggör för ST-läkare att genomgå flera kurser samtidigt.

– Vi vill underlätta situationen för ST-läkare genom att erbjuda en digital kurs. Bonnier Healthcare arbetar för att kunskapssäkra varje vårdmöte genom att ta fram diagnostiska test för kunskapsnivå, kunskapsstöd samt fortbildning för professionen.

ST-kursen är Lipus-certifierad och möter kunskapskraven i Socialstyrelsens föreskrift 2015:8 delmål A6.

Läs mer och anmäl dig till ST-kursen här. 

Kontakt: 
Kafai Wong
Kundansvarig
Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.