Nu får Region Värmland Medibas som kunskapsstöd

Samma höga ambitionsnivå, uppdaterat innehåll, samma struktur, bra bilder och användbart i patientmötet. Så beskriver Eric Le Brasseur, utvecklingsledare för öppenvården i Region Värmland, Medibas – som nu blir tillgängligt för samtliga regionanställda.

“När får vi Medibas?” frågade flera allmänläkare under de träffar och utbildningsmöten som Eric Le Brasseur, specialist i allmänmedicin och utvecklingsledare för öppenvården i Region Värmland, håller i för allmänläkare.

– En del utbildningsläkare och kollegor har haft personliga konton på Medibas sedan tidigare. Många har varit nöjda och föreslagit att använda det på bredare front, säger Eric Le Brasseur.

Och så blev det. Från och med i mars 2021 har samtliga anställda i regionen (848 läkare och totalt 3 434 användare) tillgång till Medibas som kunskapsstöd.

“Detektivjobb och då är Medibas ett bra stöd”

Eric Le Brasseur beskriver Medibas med att innehållet har samma höga ambitionsnivå, är uppdaterat och aktuellt, har samma struktur, bra bilder och är användbart i patientmötet.

– När man har patienten på rummet kan man till exempel visa och peka på de här bilderna och det är enkelt att hitta det man letar efter. Ofta hittar man även ovanliga tillstånd. Som distriktsläkare är det ett detektivjobb och då är Medibas ett bra stöd, säger han och fortsätter:

– Förväntningarna med satsningen är att så många regionanställda som möjligt ska använda sig av Medibas som kunskapskälla.

Andra regioner som använder Medibas som kunskapsstöd:

Blekinge
Halland
Dalarna
Jämtland Härjedalen
Kronoberg
Sörmland
Västerbotten (utbildningsläkare)
Västra Götalandsregionen
Örebro
Östergötland

Även andra aktörer, såsom Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Försäkringskassan använder Medibas. Om du vill veta hur du kommer åt kunskapsstödet, kontakta kundansvarig Kafai Wong.

Kontaktuppgifter

Kundansvarig Medibas
Kafai Wong
Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

Vd Bonnier Healthcare Sweden
Isabelle Cehlin
Tel: 0704-557 267
E-post: isabelle.cehlin@bbm.bonnier.se

Om Medibas

Medibas är en medicinsk kunskapsdatabas som kontinuerligt uppdateras utifrån aktuell forskningsbaserad evidens och de senaste versionerna av nationella riktlinjer. Medibas drivs av läkare och medicinjournalister och kvalitetssäkras av hundratals nationella ämnesexperter.

Medibas är en del av Bonnier Healthcare Sweden – Vi kunskapssäkrar vården.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.