Örebro förser regionens primärvård med Medibas som kunskapsstöd

Nu blir Medibas tillgängligt för hela primärvården i Örebro. Med fördjupad kunskap såväl som översikter och patientinformation är Medibas ett komplett stöd i den kliniska vardagen, menar läkaren Björn Strandell, Hälsoval Region Örebro.

Region Örebro har valt att investera i Medibas som kunskapsbank, vilket innebär att anställda på drygt 25 vårdcentraler får tillgång till uppdaterad medicinsk information.

– Vi hade en provperiod från sommar till hösten och det var det som avgjorde saken. Intresset bland användarna var stort. Medibas är användarvänligt i vardagen och vid patientmöten. Om vi även lägger in våra regionala riktlinjer finns allting på primärvårdsnivå samlat på ett och samma ställe, säger Björn Strandell, medicinsk rådgivare på Hälsoval i Region Örebro.

Han understryker vikten av att som läkare hålla sig ajour med ny kunskap inom många olika områden.

– Distriktsläkare har en begränsad tid för fortbildning och då är Medibas en guldgruva för fördjupad kunskap, samtidigt som det också ger en överblick. Många medarbetare uppskattar även patientinformationen som finns, avslutar Björn Strandell.

Andra regioner som använder Medibas som kunskapsstöd:

Blekinge
Halland
Dalarna
Jämtland Härjedalen
Kronoberg
Sörmland
Värmland
Västerbotten (utbildningsläkare)
Västra Götalandsregionen
Östergötland

Även andra aktörer, såsom Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Försäkringskassan använder Medibas. Om du vill veta hur du kommer åt kunskapsstödet, kontakta kundansvarig Kafai Wong.

Kontaktuppgifter

Kundansvarig Medibas
Kafai Wong
Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

Vd Bonnier Healthcare Sweden
Isabelle Cehlin
Tel: 0704-557 267
E-post: isabelle.cehlin@bonnierhealthcare.se

Om Medibas

Medibas är en medicinsk kunskapsdatabas som kontinuerligt uppdateras utifrån aktuell forskningsbaserad evidens och de senaste versionerna av nationella riktlinjer. Medibas drivs av läkare och medicinjournalister och kvalitetssäkras av hundratals nationella ämnesexperter.

Medibas är en del av Bonnier Healthcare Sweden – Vi kunskapssäkrar vården.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.