Ny utbildning ska ge patienter kunskap om patientlagen

Att som patient själv ha koll på sina rättigheter ökar chanserna till bättre vård och behandling. Nu lanserar Netdoktor en webbaserad utbildning där man får lära sig mer om vad patientlagen innebär och vilka rättigheter man har som patient, anhörig eller närstående. 

Hur lång tid ska det ta från att en remiss skickats till att jag får ett besök hos en specialist? När har jag rätt till en second opinion? Och när har man egentligen möjlighet att få en fast läkarkontakt? 

1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft, vars syftet var att stärka patientens ställning i vården och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Tanken med patientlagen var även att samla alla bestämmelser som rör patienter på ett och samma ställe för att tydliggöra vad som gäller på området.  

Alla frågor som ställdes här ovan har sitt svar i patientlagen, men trots det är det få patienter som har god kunskap om sina rättigheter inom hälso- och sjukvården. 

– Under årens lopp har vi, genom olika projekt på Netdoktor, märkt att det finns ett stort behov hos flera patientgrupper att få lära sig mer om sina rättigheter, och det är en efterfrågan som vi vill bemöta, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare på Netdoktor. 

I en pågående enkätundersökning på Netdoktor.se kan man utifrån de preliminära resultaten utläsa att många av deltagarna hört talas om patientlagen, men att de inte har så bra koll på vad lagen egentligen innebär.

På frågan om var man tagit del av information om patientlagen svarar 67 procent (av över 400 svarande) att de själva sökt upp informationen. Endast 10 procent har fått informationen från sin region, 8 procent uppger att de fått informationen från vårdpersonal och 6 procent uppger att de fått information om patientlagen från en patientorganisation. 20 procent svarar vet ej / vill inte svara. 

Netdoktor vill ge patienter större möjligheter till bättre vård och behandling

I patientlagen kan man bland annat läsa att man som patient har möjlighet att få en fast läkarkontakt inom primärvården, samt att hälso- och sjukvården bör informera patienten om detta.

Netdoktors pågående enkätundersökning visar följande:

 • 62 procent uppger att de inte fått någon information om att de har möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården.
 • På frågan ”Har du en fast läkarkontakt?” har 46 procent svarat ”Ja”. Men lika många (46 procent) svarar ”Nej, men jag skulle vilja ha en fast läkarkontakt” på frågan. 
 • 4 procent har svarat ”Nej, jag vill inte/behöver inte ha en fast läkarkontakt” och resterande svarar ”Vet ej”.

Trots att resultaten är preliminära tyder exemplet ovan på att fler patienter behöver få ökad kunskap om sina rättigheter och vilka möjligheter de har med stöd av patientlagen. 

Vi på Netdoktor vill underlätta för patienter, anhöriga och närstående som vill lära sig mer om sina rättigheter och därför lanserar vi nu en gratis webbaserad utbildning om patientlagen, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare på Netdoktor. 

I utbildningen får man bland annat lära sig om:

 • Vad personcentrerad vård innebär.
 • Vilken information man har rätt till som patient rörande sin egen vård och behandling.
 • Vad vårdgarantin är och hur länge man ska behöva vänta för att få olika typer av vårdbesök.
 • När man som patient behöver ge sitt samtycke.
 • Rätten till delaktighet i utformningen av ens vård och behandling.
 • Vad när man har rätt till fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och en individuell vårdplan.
 • Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel.
 • Personuppgifter och intyg.
 • Hur man man lämnar synpunkter och klagomål.
 • Patientnämnder och patientsäkerhet.

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar i utbildningen och enkätundersökningen om patientlagen. Sponsor är Lifescienceföretaget Roche.

Gå utbildningen och delta i enkätundersökningen

För mer information, kontakta:

Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare på Netdoktor.se
Tel: 070-2931210
E-post: besima.aho@netdoktor.se

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.