Pressmeddelande: Aktiv patient ökar möjligheterna för optimal vård

Ökad kunskap om sin sjukdom och möjlighet att träffa andra patienter i samma situation. Genom Aktiv patient vill Netdoktor stärka kroniker i deras vardag och rusta dem inför mötet med vården.

Netdoktor har alltsedan starten för över 20 år sedan varit en naturlig hemvist för människor med kroniska sjukdomar. Med Aktiv patient tar Netdoktor ytterligare steg. I Aktiv patient kan patienter bland annat delta i patientutbildningar som ger information om rekommenderade behandlingar samt få information om sina rättigheter som patienter.

– Vi vet att utbildning och upplysning stärker patienter i deras sjukdom och rustar dem inför vårdmötet. Därmed ökar deras möjligheter att få optimal och jämlik vård. I ett första skede har vi fokus på psoriasis, multipel skleros och typ 2 diabetes men framöver kommer vi att inkludera fler terapiområden i Aktiv patient, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare Netdoktor.

En bärande del av Aktiv patient är diagnosspecifika forum. Här kan patienter i samma situation träffas och dela erfarenheter. Varje forum har två moderatorer och precis som för övriga delar av Aktiv patient krävs inloggning med BankID för att delta.

Medlemmar i Aktiv patient kan även gå med i diagnospooler och under en period svara på frågor om livssituation, livskvalitet och behandling. Genom att dela just sitt perspektiv bidrar medlemmar till den samlade kunskapen om sin eller sina diagnoser, vilket i förlängningen kan komma att göra skillnad för framtida vård och behandlingar.

– I Aktiv patient har vi samlat uppskattade aktiviteter som patientutbildningar, diagnospooler och forum under ett och samma tak och använt den välbeprövade inloggningstjänsten BankID. Det gör Aktiv patient till en trygg plats med möjlighet att dela sina erfarenheter med andra och samtidigt själv få stöd och ökad kunskap som kan förbättra livskvaliteten, säger Besima Aho.

För mer information om Aktiv patient eller Netdoktor vänligen kontakta:
Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare Netdoktor
besima.aho@netdoktor.se, 070-293 12 10

Eller läs mer på Netdoktor.se/aktiv-patient »


Aktiv patient
är en plats där människor med kroniska sjukdomar har möjlighet att lära sig mer om sin sjukdom och träffa andra i samma situation. I Aktiv patient kan patienter delta i kliniska studier eller diagnospooler och bidra med just sitt perspektiv till den samlade kunskapen om sin eller sina diagnoser. Patienter kan även ta del av patientutbildningar som ger ökad kunskap om behandlingar och patienträttigheter, ställa frågor till specialister i expertchattar samt träffa andra i samma situation i diagnosspecifika forum.

Netdoktor är sedan 1998 Sveriges ledande hälsoportal och förser varje vecka en kvarts miljon patienter och anhöriga med hälsoupplysning och medicinsk information kring patienträttigheter och behandlingsmöjligheter. Det redaktionella innehållet på Netdoktor produceras av en medicinsk redaktion i samarbete med över 200 svenska läkare, specialister och andra medicinska experter.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.