Region Dalarna stärker patientsäkerheten genom kunskapsstödet Medibas

Region Dalarna förlänger sitt avtal med kunskapsstödet Medibas:
– Välutbildad, engagerad och motiverad personal är en förutsättning för att kunna jobba patientsäkert. Med Medibas blir detta möjligt, förklarar Roger Larsson, distriktsläkare och chefläkare Division primärvård i Region Dalarna, med ansvar för patientsäkerhet.

All personal inom den offentligt drivna primärvården i Region Dalarna har sedan i april 2020 tillgång till Medibas. I mars blev det klart att regionen förlänger avtalet till 2021 ut. Tjänsten är IP-styrd vilket innebär att personalen enkelt kommer åt Medibas via regionens datorer.

Roger Larsson, distriktsläkare och chefläkare Division primärvård, Region Dalarna.

Att valet av kunskapsstöd föll på Medibas förklarar Roger Larsson med att det av många som testat Medibas men även andra kunskapsstöd uppfattades som det bästa alternativet. 

Det handlar bland annat om upplägget med en medicinsk redaktion som kontinuerligt uppdaterar innehållet allteftersom det tillkommer ny forskning, rekommendationer och riktlinjer. Också utförandet med flikar och möjligheten att lägga till egna vårdprogram med lokala anpassningar, uppfattades av många som tilltalande.

– Texterna i sig och att det är lätt att navigera och hitta, är andra fördelar. Samt att Medibas bekostas av licensavgifter och inte av reklam. Vi blir alla påverkade av reklam. Oavsett om vi tror det eller inte, menar Roger Larsson.

Svårt hitta bra patientinformation

Delar som han sett uppskattas särskilt mycket av kollegor är patientinformationen och kapitlet “Prov och svar”. 

Att bättre förstå, till exempel varför vissa prover tas vid vissa tillstånd, vilka felkällor som kan finnas, är värdefullt.

Compliance är avgörande för behandlingsresultatet. Roger Larsson har varit med om att information om behandling har missuppfattats av patienter, och säger att det är svårt att hitta bra patientinformation om alla olika tillstånd.

Det finns olika budskap, och det som gäller behöver upprepas så att patienter tar det till sig. 

Inom Region Dalarna är det framför allt läkare som använder Medibas. 

Men ett kunskapsstöd som Medibas är väldigt värdefullt också för undersköterskor, sjuksköterskor och andra professioner inom primärvården som psykologer och terapeuter, säger Roger Larsson.

Kunskapsstöd anpassat för primärvården

Region Dalarna har haft andra kunskapsstöd tidigare, som till exempel UpToDate, men aldrig ett kunskapsstöd som är anpassat för primärvården. 

Primärvården är i sin natur bred, med många olika tillstånd och där det på många håll sker löpande utveckling. Att som vårdpersonal använda Google under sin arbetsdag ställer stora krav på att man är källkritisk. Medibas gör det lättare, och roligare, för vårdpersonal att hålla sig uppdaterade och göra ett bra jobb, säger Roger Larsson.


Andra regioner som använder Medibas som kunskapsstöd:

Blekinge
Halland
Jämtland Härjedalen
Kronoberg
Sörmland
Västerbotten (utbildningsläkare)
Västra Götalandsregionen
Örebro
Östergötland

Även andra aktörer, såsom Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Försäkringskassan använder Medibas. Om du vill veta hur du kommer åt kunskapsstödet, kontakta kundansvarig Kafai Wong.

Kontaktuppgifter

Kundansvarig Medibas
Kafai Wong
Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

Vd Bonnier Healthcare Sweden
Isabelle Cehlin
Tel: 0704-557 267
E-post: isabelle.cehlin@bonnierhealthcare.se

Om Medibas

Medibas är en medicinsk kunskapsdatabas som kontinuerligt uppdateras utifrån aktuell forskningsbaserad evidens och de senaste versionerna av nationella riktlinjer. Medibas drivs av läkare och medicinjournalister och kvalitetssäkras av hundratals nationella ämnesexperter.

Medibas är en del av Bonnier Healthcare Sweden – Vi kunskapssäkrar vården.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.