Kroniker söker inte vård

En undersökning som Netdoktor genomfört visar att en stor andel kroniker inte söker vård för sin diagnos. ”Därmed får de inte tillgång till behandlingar som skulle kunna göra skillnad”, säger Lova Karnell, affärsområdeschef Pharma på Bonnier Healthcare.

Inom ramen för Aktiv patient genomförde Netdoktor nyligen en enkätundersökning med psoriatiker som visar att cirka en fjärdedel av de svarande saknar regelbunden läkarkontakt för sin diagnos.

– Det är beklagligt. Söker man inte vård för sin sjukdom får man inte heller tillgång till behandlingar som skulle kunna göra stor skillnad, säger Lova Karnell.

En viktig roll

Att kroniker inte söker vård för sin diagnos kan bero på flera olika orsaker enligt Lova Karnell. En kan vara att man inte vill klaga och helt enkelt har accepterat en något sämre livskvalitet. En annan kan vara att kroniker är så vana att leva med sin diagnos att den faktiskt hamnar i skymundan under ett vårdmöte.

– Har man bara en kvart på sig så flyttas fokus till det som är mest akut. Men det kan även handla om brist på kunskap, att man inte känner till att det finns behandlingar som kan påverka hur man mår. Där spelar våra patientutbildningar en viktig roll, säger Lova Karnell.

Möjliga behandlingar

Netdoktor erbjuder sedan drygt tio år tillbaka patientutbildningar för ett flertal diagnoser och hälsotillstånd. Utbildningarna är möjliga tack vare ett ovillkorat ekonomiskt stöd från företag verksamma inom det aktuella sjukdomsområdet.

– Genom våra patientutbildningar har vi möjlighet att nå ut till patientgrupper och öka kunskapen om vad människor själva kan göra för att må så bra som möjligt. Men ett viktigt inslag är även att upplysa om vilka behandlingsmöjligheter som finns tillgängliga, säger Lova Karnell.

Sedan den första utbildningen om KOL lanserades för drygt 10 år sedan har över 150 000 patienter deltagit i utbildningar.

– Att utbilda kroniker ligger ofta på primärvården. Men de har inte ont om tid, och bristen på en fast läkarkontakt försvårar uppdraget. Vi fyller en lucka där och kan stärka patienterna i deras vårdresa med information om deras rättigheter och möjligheter, säger Lova Karnell.

För ytterligare information, kontakta Annika Östholm, försäljningschef BHS Market Solutions: +46 (0)70 669 79 40 eller annika.ostholm@bonnierhealthcare.se


Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

En kanal för att nå regionerna

Upplysningskampanjer kan bidra till bättre vård. Det säger Tina Norgren, förbundsordförande Psoriasisförbundet. ”De behövs för att beslutsfattarna ska få upp ögonen för att vården inte fungerar och behöver bli bättre.” Psoriasisförbundet [...]

Kroniker söker inte vård

En undersökning som Netdoktor genomfört visar att en stor andel kroniker inte söker vård för sin diagnos. ”Därmed får de inte tillgång till behandlingar som skulle kunna göra skillnad”, säger Lova [...]

En kanal för att nå regionerna

Upplysningskampanjer kan bidra till bättre vård. Det säger Tina Norgren, förbundsordförande Psoriasisförbundet. ”De behövs för att beslutsfattarna ska få upp ögonen för att vården inte fungerar [...]

Kroniker söker inte vård

En undersökning som Netdoktor genomfört visar att en stor andel kroniker inte söker vård för sin diagnos. ”Därmed får de inte tillgång till behandlingar som skulle [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.